کمترین: 
71.63
بیشترین: 
71.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.63
زمان: 
2/8 17:08
قیمت نفت برنت امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 71.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 17:08","price":71.63}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399