کمترین: 
3459
بیشترین: 
3464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3463
زمان: 
2/8 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 3463 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":3461},{"date":"1398/02/08 13:00","price":3462},{"date":"1398/02/08 14:00","price":3464},{"date":"1398/02/08 15:00","price":3460},{"date":"1398/02/08 17:00","price":3464},{"date":"1398/02/08 18:00","price":3459},{"date":"1398/02/08 20:00","price":3463}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400