کمترین: 
1822
بیشترین: 
1824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1824
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1823},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1824},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1822},{"date":"1398/02/08 17:00","price":1824},{"date":"1398/02/08 18:00","price":1822},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1824}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399