کمترین: 
10491
بیشترین: 
10507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10503
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 10503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":10498},{"date":"1398/02/08 13:00","price":10500},{"date":"1398/02/08 14:00","price":10507},{"date":"1398/02/08 15:00","price":10493},{"date":"1398/02/08 16:00","price":10495},{"date":"1398/02/08 17:00","price":10505},{"date":"1398/02/08 18:00","price":10491},{"date":"1398/02/08 19:00","price":10492},{"date":"1398/02/08 20:00","price":10503}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399