کمترین: 
204
بیشترین: 
205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205
زمان: 
2/8 20:00
قیمت روپیه هند امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه هنددر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":204},{"date":"1398/02/08 13:00","price":205},{"date":"1398/02/08 18:00","price":204},{"date":"1398/02/08 20:00","price":205}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399