کمترین: 
1644
بیشترین: 
1647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1646
زمان: 
2/8 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1646 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1646},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1647},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1645},{"date":"1398/02/08 17:00","price":1647},{"date":"1398/02/08 18:00","price":1644},{"date":"1398/02/08 19:00","price":1645},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1646}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398