کمترین: 
2133
بیشترین: 
2136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2136
زمان: 
2/8 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":2135},{"date":"1398/02/08 14:00","price":2136},{"date":"1398/02/08 15:00","price":2134},{"date":"1398/02/08 17:00","price":2136},{"date":"1398/02/08 18:00","price":2133},{"date":"1398/02/08 20:00","price":2136}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399