کمترین: 
5268
بیشترین: 
5276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5274
زمان: 
2/8 20:00
قیمت لاری گرجستان امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 5274 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":5272},{"date":"1398/02/08 13:00","price":5273},{"date":"1398/02/08 14:00","price":5276},{"date":"1398/02/08 15:00","price":5269},{"date":"1398/02/08 16:00","price":5270},{"date":"1398/02/08 17:00","price":5275},{"date":"1398/02/08 18:00","price":5268},{"date":"1398/02/08 19:00","price":5269},{"date":"1398/02/08 20:00","price":5274}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399