کمترین: 
46904
بیشترین: 
46976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46960
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دینار کویت امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 46960 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":46937},{"date":"1398/02/08 13:00","price":46944},{"date":"1398/02/08 14:00","price":46976},{"date":"1398/02/08 15:00","price":46914},{"date":"1398/02/08 16:00","price":46924},{"date":"1398/02/08 17:00","price":46967},{"date":"1398/02/08 18:00","price":46904},{"date":"1398/02/08 19:00","price":46911},{"date":"1398/02/08 20:00","price":46960}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399