کمترین: 
8404
بیشترین: 
8417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8414
زمان: 
2/8 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 8414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":8410},{"date":"1398/02/08 13:00","price":8411},{"date":"1398/02/08 14:00","price":8417},{"date":"1398/02/08 15:00","price":8406},{"date":"1398/02/08 16:00","price":8408},{"date":"1398/02/08 17:00","price":8415},{"date":"1398/02/08 18:00","price":8404},{"date":"1398/02/08 19:00","price":8405},{"date":"1398/02/08 20:00","price":8414}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399