کمترین: 
221
بیشترین: 
222
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
222
زمان: 
2/8 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 222 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":222},{"date":"1398/02/08 14:00","price":221},{"date":"1398/02/08 19:00","price":222}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399