کمترین: 
439400
بیشترین: 
441000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440100
زمان: 
2/8 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 440100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":441000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":440300},{"date":"1398/02/08 14:00","price":440800},{"date":"1398/02/08 15:00","price":439400},{"date":"1398/02/08 16:00","price":440800},{"date":"1398/02/08 20:00","price":440100}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399