کمترین: 
1502
بیشترین: 
1504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1503
زمان: 
2/8 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1503},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1504},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1502},{"date":"1398/02/08 17:00","price":1504},{"date":"1398/02/08 18:00","price":1502},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1503}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400