کمترین: 
185
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
2/8 12:00
قیمت افغانی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1399