کمترین: 
14012
بیشترین: 
14036
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14031
زمان: 
2/8 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 14031 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":14024},{"date":"1398/02/08 13:00","price":14026},{"date":"1398/02/08 14:00","price":14036},{"date":"1398/02/08 15:00","price":14017},{"date":"1398/02/08 16:00","price":14020},{"date":"1398/02/08 17:00","price":14033},{"date":"1398/02/08 18:00","price":14014},{"date":"1398/02/08 19:00","price":14012},{"date":"1398/02/08 20:00","price":14031}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399