کمترین: 
9519
بیشترین: 
9534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9531
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 9531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":9526},{"date":"1398/02/08 13:00","price":9527},{"date":"1398/02/08 14:00","price":9534},{"date":"1398/02/08 15:00","price":9521},{"date":"1398/02/08 16:00","price":9523},{"date":"1398/02/08 17:00","price":9532},{"date":"1398/02/08 18:00","price":9519},{"date":"1398/02/08 19:00","price":9521},{"date":"1398/02/08 20:00","price":9531}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399