کمترین: 
10620
بیشترین: 
10636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10632
زمان: 
2/8 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 10632 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":10627},{"date":"1398/02/08 13:00","price":10628},{"date":"1398/02/08 14:00","price":10636},{"date":"1398/02/08 15:00","price":10622},{"date":"1398/02/08 16:00","price":10624},{"date":"1398/02/08 17:00","price":10634},{"date":"1398/02/08 18:00","price":10620},{"date":"1398/02/08 19:00","price":10621},{"date":"1398/02/08 20:00","price":10632}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399