کمترین: 
12814
بیشترین: 
12835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12834
زمان: 
2/8 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 12834 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":12814},{"date":"1398/02/08 13:00","price":12817},{"date":"1398/02/08 14:00","price":12835},{"date":"1398/02/08 15:00","price":12818},{"date":"1398/02/08 16:00","price":12821},{"date":"1398/02/08 17:00","price":12833},{"date":"1398/02/08 18:00","price":12825},{"date":"1398/02/08 19:00","price":12835},{"date":"1398/02/08 20:00","price":12834}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399