کمترین: 
2123
بیشترین: 
2126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2126
زمان: 
2/8 20:00
قیمت یوان چین امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":2125},{"date":"1398/02/08 14:00","price":2126},{"date":"1398/02/08 15:00","price":2124},{"date":"1398/02/08 17:00","price":2126},{"date":"1398/02/08 18:00","price":2123},{"date":"1398/02/08 20:00","price":2126}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399