کمترین: 
2409
بیشترین: 
2413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2412
زمان: 
2/8 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 2412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":2411},{"date":"1398/02/08 14:00","price":2413},{"date":"1398/02/08 15:00","price":2409},{"date":"1398/02/08 16:00","price":2410},{"date":"1398/02/08 17:00","price":2412},{"date":"1398/02/08 18:00","price":2409},{"date":"1398/02/08 20:00","price":2412}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399