کمترین: 
1919200
بیشترین: 
1922100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1921300
زمان: 
2/8 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 1921300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":1922100},{"date":"1398/02/08 13:00","price":1919200},{"date":"1398/02/08 14:00","price":1922000},{"date":"1398/02/08 15:00","price":1920000},{"date":"1398/02/08 16:00","price":1920400},{"date":"1398/02/08 17:00","price":1921600},{"date":"1398/02/08 18:00","price":1921700},{"date":"1398/02/08 19:00","price":1922000},{"date":"1398/02/08 20:00","price":1921300}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398