کمترین: 
3890
بیشترین: 
3896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3895
زمان: 
2/8 20:00
قیمت درهم امارات امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 3895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":3893},{"date":"1398/02/08 13:00","price":3894},{"date":"1398/02/08 14:00","price":3896},{"date":"1398/02/08 15:00","price":3891},{"date":"1398/02/08 16:00","price":3892},{"date":"1398/02/08 17:00","price":3896},{"date":"1398/02/08 18:00","price":3890},{"date":"1398/02/08 19:00","price":3891},{"date":"1398/02/08 20:00","price":3895}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399