کمترین: 
593800
بیشترین: 
595900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594700
زمان: 
2/8 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 594700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":595900},{"date":"1398/02/08 13:00","price":595000},{"date":"1398/02/08 14:00","price":595600},{"date":"1398/02/08 15:00","price":593800},{"date":"1398/02/08 16:00","price":595600},{"date":"1398/02/08 20:00","price":594700}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399