کمترین: 
445300
بیشترین: 
447000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
446000
زمان: 
2/8 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 446000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":447000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":446300},{"date":"1398/02/08 14:00","price":446700},{"date":"1398/02/08 15:00","price":445300},{"date":"1398/02/08 16:00","price":446700},{"date":"1398/02/08 20:00","price":446000}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399