کمترین: 
4976000
بیشترین: 
5011000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5011000
زمان: 
2/8 20:00
قیمت سکه امامی امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 5011000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 12:00","price":4996000},{"date":"1398/02/08 13:00","price":4976000},{"date":"1398/02/08 14:00","price":4987000},{"date":"1398/02/08 15:00","price":4996000},{"date":"1398/02/08 16:00","price":5011000},{"date":"1398/02/08 18:00","price":5006000},{"date":"1398/02/08 20:00","price":5011000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399