کمترین: 
5020000
بیشترین: 
5030000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5020000
زمان: 
2/8 14:43
قیمت سکه در بازار تهران امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 5020000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 10:53","price":5020000},{"date":"1398/02/08 10:55","price":5030000},{"date":"1398/02/08 14:43","price":5020000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398