کمترین: 
207343
بیشترین: 
209249
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
209243.0
زمان: 
2/8 16:10
قیمت شاخص بورس امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 209243.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 10:10","price":207343.0},{"date":"1398/02/08 11:00","price":208898.0},{"date":"1398/02/08 13:10","price":209249.0},{"date":"1398/02/08 16:10","price":209243.0}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400