کمترین: 
160.42
بیشترین: 
162.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160.42
زمان: 
2/8 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 160.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 01:30","price":162.85},{"date":"1398/02/08 02:00","price":162.98},{"date":"1398/02/08 04:30","price":162.17},{"date":"1398/02/08 05:00","price":161.5},{"date":"1398/02/08 07:30","price":161.17},{"date":"1398/02/08 08:00","price":160.57},{"date":"1398/02/08 10:30","price":160.84},{"date":"1398/02/08 11:00","price":160.55},{"date":"1398/02/08 13:30","price":161.38},{"date":"1398/02/08 14:00","price":161.27},{"date":"1398/02/08 16:30","price":161.53},{"date":"1398/02/08 17:00","price":161.99},{"date":"1398/02/08 19:30","price":160.66},{"date":"1398/02/08 20:00","price":160.57},{"date":"1398/02/08 22:30","price":161},{"date":"1398/02/08 23:00","price":160.42}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399