کمترین: 
5410.5
بیشترین: 
5540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5475
زمان: 
2/8 23:00
قیمت بیت کوین امروز 8 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 اردیبهشت 1398 , 5475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/08 01:30","price":5438.7},{"date":"1398/02/08 02:00","price":5442.3},{"date":"1398/02/08 04:30","price":5439},{"date":"1398/02/08 05:00","price":5410.5},{"date":"1398/02/08 07:30","price":5430.2},{"date":"1398/02/08 08:00","price":5420},{"date":"1398/02/08 10:30","price":5432.4},{"date":"1398/02/08 11:00","price":5440.1},{"date":"1398/02/08 13:30","price":5472.9},{"date":"1398/02/08 14:00","price":5470.6},{"date":"1398/02/08 16:30","price":5522.3},{"date":"1398/02/08 17:00","price":5540},{"date":"1398/02/08 19:30","price":5489.3},{"date":"1398/02/08 20:00","price":5487.3},{"date":"1398/02/08 22:30","price":5509.8},{"date":"1398/02/08 23:00","price":5475}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398