کمترین: 
158.14
بیشترین: 
161.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161.88
زمان: 
2/7 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 161.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 16:30","price":159.1},{"date":"1398/02/07 17:00","price":158.14},{"date":"1398/02/07 19:30","price":158.54},{"date":"1398/02/07 20:00","price":159.15},{"date":"1398/02/07 22:30","price":159.53},{"date":"1398/02/07 23:00","price":161.88}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398