کمترین: 
1286.01
بیشترین: 
1286.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1286.01
زمان: 
2/7 16:30
قیمت اونس طلا امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت اونس طلادر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1286.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 16:30","price":1286.01}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398