کمترین: 
205287
بیشترین: 
205287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205287.0
زمان: 
2/7 16:10
قیمت شاخص بورس امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 205287.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 16:10","price":205287.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400