کمترین: 
2.583
بیشترین: 
2.583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.583
زمان: 
2/7 15:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2.583 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":2.583}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399