کمترین: 
2.0865
بیشترین: 
2.0865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0865
زمان: 
2/7 15:32
قیمت بنزین امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2.0865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":2.0865}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398