کمترین: 
624.13
بیشترین: 
624.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.13
زمان: 
2/7 15:32
قیمت گازوئیل امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 624.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":624.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399