کمترین: 
74.04
بیشترین: 
74.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.04
زمان: 
2/7 15:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 74.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":74.04}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399