کمترین: 
71.62
بیشترین: 
71.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.62
زمان: 
2/7 15:32
قیمت نفت برنت امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 71.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":71.62}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399