کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
2/7 15:32
قیمت منات آذربایجان امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399