کمترین: 
64.9
بیشترین: 
64.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.9
زمان: 
2/7 15:32
قیمت روبل روسیه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 64.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":64.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399