کمترین: 
13156.1
بیشترین: 
13156.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13156.1
زمان: 
2/7 15:32
قیمت بات تایلند امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 13156.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:32","price":13156.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399