کمترین: 
1016.2
بیشترین: 
1016.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1016.2
زمان: 
2/7 15:31
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1016.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1016.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399