کمترین: 
3410
بیشترین: 
3416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3416
زمان: 
2/7 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":3413},{"date":"1398/02/07 16:00","price":3414},{"date":"1398/02/07 17:00","price":3416},{"date":"1398/02/07 18:00","price":3410},{"date":"1398/02/07 19:00","price":3411},{"date":"1398/02/07 20:00","price":3416}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399