کمترین: 
1796
بیشترین: 
1799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1799
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1797},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1798},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1799},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1796},{"date":"1398/02/07 19:00","price":1797},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1799}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399