کمترین: 
10343
بیشترین: 
10360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10360
زمان: 
2/7 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 10360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":10351},{"date":"1398/02/07 16:00","price":10355},{"date":"1398/02/07 17:00","price":10360},{"date":"1398/02/07 18:00","price":10343},{"date":"1398/02/07 19:00","price":10347},{"date":"1398/02/07 20:00","price":10360}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399