کمترین: 
1621
بیشترین: 
1624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1624
زمان: 
2/7 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 1624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":1622},{"date":"1398/02/07 16:00","price":1623},{"date":"1398/02/07 17:00","price":1624},{"date":"1398/02/07 18:00","price":1621},{"date":"1398/02/07 19:00","price":1622},{"date":"1398/02/07 20:00","price":1624}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398