کمترین: 
36472
بیشترین: 
36534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36531
زمان: 
2/7 20:00
قیمت ریال عمان امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 36531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":36500},{"date":"1398/02/07 16:00","price":36516},{"date":"1398/02/07 17:00","price":36534},{"date":"1398/02/07 18:00","price":36472},{"date":"1398/02/07 19:00","price":36487},{"date":"1398/02/07 20:00","price":36531}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400