کمترین: 
3757
بیشترین: 
3763
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3763
زمان: 
2/7 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":3759},{"date":"1398/02/07 16:00","price":3761},{"date":"1398/02/07 17:00","price":3763},{"date":"1398/02/07 18:00","price":3757},{"date":"1398/02/07 19:00","price":3758},{"date":"1398/02/07 20:00","price":3763}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400