کمترین: 
8285
بیشترین: 
8299
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8299
زمان: 
2/7 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 8299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":8292},{"date":"1398/02/07 16:00","price":8295},{"date":"1398/02/07 17:00","price":8299},{"date":"1398/02/07 18:00","price":8285},{"date":"1398/02/07 19:00","price":8289},{"date":"1398/02/07 20:00","price":8299}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399