کمترین: 
218
بیشترین: 
219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
219
زمان: 
2/7 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 219 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":218},{"date":"1398/02/07 16:00","price":219},{"date":"1398/02/07 18:00","price":218},{"date":"1398/02/07 20:00","price":219}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399