کمترین: 
3083.5
بیشترین: 
3083.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3083.5
زمان: 
2/7 15:31
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 اردیبهشت 1398 , 3083.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/07 15:31","price":3083.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399